Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Thắng (1983 – 2015)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Thắng (1983 – 2015)
  • Mã ISBN: 978-604-74-4588-2
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thắng, Hoàng Thị Hằng, Hoàng Trọng Lưu, huyện Thường Xuân; Lữ Ánh Dần, Lương Văn Tòi, Trương Ngọc Tuân, Vi Tuấn Dương
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Vũ Quốc Oai
  • Đối tác liên kết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Công ty Cổ phần In Báo Thanh Hóa, 268 Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa
  • Nơi in: in Báo Thanh Hóa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Thắng (1983 – 2015)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thắng, Hoàng Thị Hằng, Hoàng Trọng Lưu, huyện Thường Xuân; Lữ Ánh Dần, Lương Văn Tòi, Trương Ngọc Tuân, Vi Tuấn Dương

Tìm mua sách nếu có bán: