Lịch sử Design

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Design
  • Mã ISBN: 978-604-9872-59-4
  • Tác giả: Lê Huy Văn -Trần Văn Bình – Lê Quốc Vũ
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hương
  • Đối tác liên kết: Nhà sách 30 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In&TM Á Phi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Lịch sử Design

Về tác giả: Lê Huy Văn -Trần Văn Bình – Lê Quốc Vũ

Tìm mua sách nếu có bán: