Lịch sử Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (1975-2019)sách mật

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (1975-2019)sách mật
  • Mã ISBN: 978-604-51-4934-8
  • Tác giả: Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Phạm Văn Trường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học phía nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (1975-2019)sách mật

Về tác giả: Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước

Tìm mua sách nếu có bán: