Lịch sử khoa học – Bách khoa thư các khám phá thay đổi thế giới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử khoa học – Bách khoa thư các khám phá thay đổi thế giới
  • Mã ISBN: 978-604-88-7816-0
  • Tác giả: DK
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Thái Chí Thanh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A
  • Nơi in: Cty TNHH TKMT & TH Huynh đệ Anh Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Lịch sử khoa học – Bách khoa thư các khám phá thay đổi thế giới

Về tác giả: DK

Tìm mua sách nếu có bán: