Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân qận Hoàn Kiếm (1945-2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân qận Hoàn Kiếm (1945-2019)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5750-3
  • Tác giả: Ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm, Đảng úy, Hội đồng nhân dân, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Khanh; Triệu Anh Ba
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Quân đội 1
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân qận Hoàn Kiếm (1945-2019)

Về tác giả: Ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm, Đảng úy, Hội đồng nhân dân, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm

Tìm mua sách nếu có bán: