Lịch sử ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu (1963-2018)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu (1963-2018)
  • Mã ISBN: 978-604-9893-07-0
  • Tác giả: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thế Lợi
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt. Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH PT Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu (1963-2018)

Về tác giả: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu

Tìm mua sách nếu có bán: