Lịch sử thế giới 2 – Hy Lạp, La Mã, khu vực Địa Trung Hải – Edibooks

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử thế giới 2 – Hy Lạp, La Mã, khu vực Địa Trung Hải – Edibooks
  • Mã ISBN: 978-604-0-21874-2
  • Tác giả: Chủ biên: Jiro Kondo, Nguyên tác: Hidehisa Nanbo, Truyện tranh: Futa Kanda
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nông Thị Huệ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và thương mại Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/04/2020

Thông tin về sách: Lịch sử thế giới 2 – Hy Lạp, La Mã, khu vực Địa Trung Hải – Edibooks

Về tác giả: Chủ biên: Jiro Kondo, Nguyên tác: Hidehisa Nanbo, Truyện tranh: Futa Kanda

Tìm mua sách nếu có bán: