Lịch sử – Truyền thống Chi đội 6 – Trung đoàn 306 Phạm Hồng Thái trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (1946- 1950)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử – Truyền thống Chi đội 6 – Trung đoàn 306 Phạm Hồng Thái trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (1946- 1950)
  • Mã ISBN: 978-604-58-9978-6
  • Tác giả: Ban Liên lạc Truyền thống Chi đội 6 – Trung đoàn 306 Phạm Hồng Thái
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Lam
  • Đối tác liên kết: Ban Liên lạc Truyền thống Chi đội 6 – Trung đoàn 306 Phạm Hồng Thái – 450 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Lịch sử – Truyền thống Chi đội 6 – Trung đoàn 306 Phạm Hồng Thái trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (1946- 1950)

Về tác giả: Ban Liên lạc Truyền thống Chi đội 6 – Trung đoàn 306 Phạm Hồng Thái

Tìm mua sách nếu có bán: