Lịch sử Việt Nam (Từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Việt Nam (Từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7391-6
  • Tác giả: Lê Thành Khôi
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Trần Long
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam – Số nhà 3, ngõ 361 Vũ Tông Phan, Q. Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: CTCP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Việt Nam (Từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX)

Về tác giả: Lê Thành Khôi

Tìm mua sách nếu có bán: