Lịch tờ 2020 (Kỳ quan thế giới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch tờ 2020 (Kỳ quan thế giới)
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Cty TNHH MTV Minh Nhật-NS Hai Bà Trưng
  • Nhà xuất bản: Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Đoàn Thanh Điền
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH MTV Minh Nhật-NS Hai Bà Trưng
  • Nơi in: Cty TNHH TM&DV Gia Hảo
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Lịch tờ 2020 (Kỳ quan thế giới)

Về tác giả: Cty TNHH MTV Minh Nhật-NS Hai Bà Trưng

Tìm mua sách nếu có bán: