Lịch tờ Việt Nam tâm kinh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch tờ Việt Nam tâm kinh
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Hương Trang
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Vũ Thị Tươi
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH TM và DV Văn hóa Hương Trang
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa SXTMDV Liên Tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Lịch tờ Việt Nam tâm kinh

Về tác giả: Hương Trang

Tìm mua sách nếu có bán: