Lịch treo tường Giáo xứ Bình Hưng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch treo tường Giáo xứ Bình Hưng
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Nguyễn Khương Nguyên
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Lê Thái Thanh
  • Đối tác liên kết: tác giả
  • Nơi in: Cty TNHH TMDV QC Bình Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Lịch treo tường Giáo xứ Bình Hưng

Về tác giả: Nguyễn Khương Nguyên

Tìm mua sách nếu có bán: