LIFE PLAZA – HCMC -제286호 (11) (라이프플라자-www.vietnamlife.co.kr – Tel.5410-5230/1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: LIFE PLAZA – HCMC -제286호 (11) (라이프플라자-www.vietnamlife.co.kr – Tel.5410-5230/1)
  • Mã ISBN: 978-604-58-9725-6
  • Tác giả: Vietnam Life Plaza
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Hường
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Châu Hòa – 169 Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: LIFE PLAZA – HCMC -제286호 (11) (라이프플라자-www.vietnamlife.co.kr – Tel.5410-5230/1)

Về tác giả: Vietnam Life Plaza

Tìm mua sách nếu có bán: