Lift-the-flap-Lật mở khám phá – Cars – Thế giới ôtô (Trải nghiệm gần 40 miếng lật trong cuốn sách này. Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi. Xe thể thao – Sports car. Xe bán tải – Pickup truck. Xe sedan – Sedan.)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lift-the-flap-Lật mở khám phá – Cars – Thế giới ôtô (Trải nghiệm gần 40 miếng lật trong cuốn sách này. Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi. Xe thể thao – Sports car. Xe bán tải – Pickup truck. Xe sedan – Sedan.)
  • Mã ISBN: 978-604-55-4633-8
  • Tác giả: Lời: Linh Chi; Minh họa: Quỳnh Hương
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM và DV Văn hóa Đinh Tị – Tổ 9 TT sân bay, Long Biên, HN
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Lift-the-flap-Lật mở khám phá – Cars – Thế giới ôtô (Trải nghiệm gần 40 miếng lật trong cuốn sách này. Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi. Xe thể thao – Sports car. Xe bán tải – Pickup truck. Xe sedan – Sedan.)

Về tác giả: Lời: Linh Chi; Minh họa: Quỳnh Hương

Tìm mua sách nếu có bán: