Linh giang

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Linh giang
  • Mã ISBN: 978-604-959-467-0
  • Tác giả: Chi hội Văn học nghệ thuật Quảng Trạch – Ba Đồn
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Phan Lê Hạnh Nhơn
  • Đối tác liên kết: Chi hội Văn học nghệ thuật Quảng Trạch – Ba Đồn, 99 Chu Văn An, phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
  • Nơi in: Cty in Hoàng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Linh giang

Về tác giả: Chi hội Văn học nghệ thuật Quảng Trạch – Ba Đồn

Tìm mua sách nếu có bán: