Lính tăng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lính tăng
  • Mã ISBN: 978-604-9853-08-1
  • Tác giả: Nguyễn Bắc Sơn
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thùy Linh
  • Đối tác liên kết: Tạp chí Văn nghệ Quân đội , số 4, Lý Nam Đế, p. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nơi in: CT cp in TM Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Lính tăng

Về tác giả: Nguyễn Bắc Sơn

Tìm mua sách nếu có bán: