Little Stories – The best book before peaceful nights

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Little Stories – The best book before peaceful nights
  • Mã ISBN: 978-604-84-4482-2
  • Tác giả: Claire Luong
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Công ty CP ZENBOOKS- Số 473/8 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Báo Nhân dân Tp.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Little Stories – The best book before peaceful nights

Về tác giả: Claire Luong

Tìm mua sách nếu có bán: