Lô tô các loại quả

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lô tô các loại quả
  • Mã ISBN: 978-604-0-21050-0
  • Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/04/2020

Thông tin về sách: Lô tô các loại quả

Về tác giả: Nguyễn Thị Tuyết

Tìm mua sách nếu có bán: