Lô tô giúp bé phát triển trí thông minh – Chủ đề Nước và các hiện tượng thời tiết

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lô tô giúp bé phát triển trí thông minh – Chủ đề Nước và các hiện tượng thời tiết
  • Mã ISBN: 978-604-0-18186-2
  • Tác giả: Nguyễn Phương Thảo, Phạm Thị Minh Nguyệt
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Bùi Thị Thanh Đào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp bản đồ 1 – CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Lô tô giúp bé phát triển trí thông minh – Chủ đề Nước và các hiện tượng thời tiết

Về tác giả: Nguyễn Phương Thảo, Phạm Thị Minh Nguyệt

Tìm mua sách nếu có bán: