Loài Plastic – Khi nhựa trỗi dậy

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Loài Plastic – Khi nhựa trỗi dậy
  • Mã ISBN: 978-604-2-16543-3
  • Tác giả: Team Loài Plastic
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Tạ Diễm My
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và Dịch vụ TM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/02/2020

Thông tin về sách: Loài Plastic – Khi nhựa trỗi dậy

Về tác giả: Team Loài Plastic

Tìm mua sách nếu có bán: