Logos 04 Đối thoại suy tư thần học và mục vụ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Logos 04 Đối thoại suy tư thần học và mục vụ
  • Mã ISBN: 978-604-61-6657-3
  • Tác giả: Ủy ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hà
  • Đối tác liên kết: Bà Phạm Thị Thúy, Ủy viên thường trực văn phòng Ủy ban Giáo lý Đức Tin, 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0909301963
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến Học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/02/2020

Thông tin về sách: Logos 04 Đối thoại suy tư thần học và mục vụ

Về tác giả: Ủy ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: