Lời cầu xin tha thứ nghiệp – Chân pháp đích thực – Sự thật gốc về sự không dính mắc của vạn hữu – Chùa Rombodhidharma

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lời cầu xin tha thứ nghiệp – Chân pháp đích thực – Sự thật gốc về sự không dính mắc của vạn hữu – Chùa Rombodhidharma
  • Mã ISBN: 978-604-61-6587-3
  • Tác giả: Luangpor Phosri Suriya Khemarato
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Lê Hồng Sơn
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Thương mại hỗ trợ kiến thiết miền núi, số 8 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 02439261766
  • Nơi in: Cty TNHH in Nguyễn Lâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Lời cầu xin tha thứ nghiệp – Chân pháp đích thực – Sự thật gốc về sự không dính mắc của vạn hữu – Chùa Rombodhidharma

Về tác giả: Luangpor Phosri Suriya Khemarato

Tìm mua sách nếu có bán: