LỐI TẮT KHÔN NGOAN: Cách những kẻ đột phá, nhà đổi mới và thần tượng tăng tốc thành công

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: LỐI TẮT KHÔN NGOAN: Cách những kẻ đột phá, nhà đổi mới và thần tượng tăng tốc thành công
  • Mã ISBN: 978-604-922-815-5
  • Tác giả: Shane Snow
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Ecoblader – (168G Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP.HCM)
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/04/2020

Thông tin về sách: LỐI TẮT KHÔN NGOAN: Cách những kẻ đột phá, nhà đổi mới và thần tượng tăng tốc thành công

Về tác giả: Shane Snow

Tìm mua sách nếu có bán: