Luân lý học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luân lý học
  • Mã ISBN: 978-604-84-4690-1
  • Tác giả: Aristote
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Trần Văn Ban
  • Đối tác liên kết: Lê Duy Namn81B ngõ 592 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH In&DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Luân lý học

Về tác giả: Aristote

Tìm mua sách nếu có bán: