Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức (Sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức (Sửa đổi, bổ sung năm 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9943-08-9
  • Tác giả: Minh Ngọc (giới thiệu)
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Bùi Thị Phương Thúy
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Dân Hiền, Kiốt số 8 HTX Nông Nghiệp, Láng Trung, Láng Hạ, Q. Đống Đa, HN
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức (Sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Về tác giả: Minh Ngọc (giới thiệu)

Tìm mua sách nếu có bán: