Luật Cán bộ, công chức và năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Cán bộ, công chức và năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2019
  • Mã ISBN: 978-604-65-4752-5
  • Tác giả: Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Minh Huyền; Địa chỉ: Số 28 Ngõ 373 đường Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in TM Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Luật Cán bộ, công chức và năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2019

Về tác giả: Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: