Luật Đất đai – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Đất đai – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở
  • Mã ISBN: 978-604-77-6971-1
  • Tác giả: Hữu Đại – Vũ Tươi (Hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Đặng Thị Minh
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Pháp luật Sài Gòn Hà Nội – 141/20 khu phố 3, P.Thạch Lộc, quận 12, TP.HCM
  • Nơi in: Cty Song nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Luật Đất đai – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở

Về tác giả: Hữu Đại – Vũ Tươi (Hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: