Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Luật Các tổ chức tín dụng – Quy định về huy động vốn vay và cho vay bảo đảm an toàn, giữ bí mật đối với khách hàng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Luật Các tổ chức tín dụng – Quy định về huy động vốn vay và cho vay bảo đảm an toàn, giữ bí mật đối với khách hàng
  • Mã ISBN: 978-604-79-2021-1
  • Tác giả: Hữu Đại – Vũ Tươi (Hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Đào Thị Hiền
  • Đối tác liên kết: Hộ KD sách: Trung tâm pháp luật Sài Gòn – Hà Nội (141/20 tổ 19, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh)
  • Nơi in: Cty TNHH in TM – DV Bình Nguyên phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Luật Các tổ chức tín dụng – Quy định về huy động vốn vay và cho vay bảo đảm an toàn, giữ bí mật đối với khách hàng

Về tác giả: Hữu Đại – Vũ Tươi (Hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: