Luật Thủy sản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Thủy sản
  • Mã ISBN: 978-604-88-8568-7
  • Tác giả: Bùi Vinh (Tuyển chọn)
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Thái Chí Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In TM&QC Thăng Long
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/12/2019

Thông tin về sách: Luật Thủy sản

Về tác giả: Bùi Vinh (Tuyển chọn)

Tìm mua sách nếu có bán: