Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sủa đổi bổ sung năm 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sủa đổi bổ sung năm 2019
  • Mã ISBN: 978-604-65-4751-8
  • Tác giả: Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Minh Huyền; Địa chỉ: Số 28 Ngõ 373 đường Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in TM Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sủa đổi bổ sung năm 2019

Về tác giả: Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: