Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Được sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Được sửa đổi, bổ sung năm 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9945-12-0
  • Tác giả: Minh Ngọc (giới thiệu)
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Bùi Thị Phương Thúy
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Dân Hiền – Địa chỉ: Ki-ốt số 8 HTX NN Láng Trung, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Được sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Về tác giả: Minh Ngọc (giới thiệu)

Tìm mua sách nếu có bán: