Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
  • Mã ISBN: 978-604-77-5540-0
  • Tác giả: Vũ Tươi (Hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Đặng Thị Minh
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Pháp luật Sài Gòn Hà Nội – 141/20 khu phố 3, P.Thạch Lộc, quận 12, TP.HCM
  • Nơi in: CTy Bình nguyên phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Về tác giả: Vũ Tươi (Hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: