Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020)
  • Mã ISBN: 978-604-81-1686-6
  • Tác giả: Quốc hội
  • Nhà xuất bản: Tư Pháp
  • Biên tập viên: Trần Thị Hoàng Yến
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&TM Sông Lam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/02/2020

Thông tin về sách: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020)

Về tác giả: Quốc hội

Tìm mua sách nếu có bán: