Lược đồ Quang Trung đại phá quân Thanh (lớp 4)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lược đồ Quang Trung đại phá quân Thanh (lớp 4)
  • Mã ISBN: 978-604-0-18217-3
  • Tác giả: Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Thị Giáng Hương, Phan Ngọc Liên
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trịnh Minh Hùng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: nhà máy in bản đồ – CN CTy TNHH MTV NXB Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Lược đồ Quang Trung đại phá quân Thanh (lớp 4)

Về tác giả: Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Thị Giáng Hương, Phan Ngọc Liên

Tìm mua sách nếu có bán: