Luyện dịch Anh – Việt cho người mới học – English – Vietnamese translation practice for beginners

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện dịch Anh – Việt cho người mới học – English – Vietnamese translation practice for beginners
  • Mã ISBN: 978-604-975-252-0
  • Tác giả: Hoàng Thanh – cộng tác với nhóm giáo viên anh ngữ thực hành
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Tạ Quang Huy
  • Đối tác liên kết: Cty CP Văn hóa Nhân Văn. Đc: 1 Trường Chinh, P.11, Q. Tân Bình, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Luyện dịch Anh – Việt cho người mới học – English – Vietnamese translation practice for beginners

Về tác giả: Hoàng Thanh – cộng tác với nhóm giáo viên anh ngữ thực hành

Tìm mua sách nếu có bán: