Luyện giải nhanh bộ đề kiểm tra định kỳ hóa học 9 tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện giải nhanh bộ đề kiểm tra định kỳ hóa học 9 tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9857-54-6
  • Tác giả: Phạm Thị Thúy, Trần Nguyễn Đăng Diệu, Trần Thị Yến (chủ biên), Võ Thảo Ly
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đinh Quốc Thắng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách và Giáo dục trực tuyến Megabook. Số 19 N7B KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In&TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Luyện giải nhanh bộ đề kiểm tra định kỳ hóa học 9 tập 2

Về tác giả: Phạm Thị Thúy, Trần Nguyễn Đăng Diệu, Trần Thị Yến (chủ biên), Võ Thảo Ly

Tìm mua sách nếu có bán: