Luyện tập Tiếng Việt 2 – Tập hai (trình bày trên giấy ô li)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện tập Tiếng Việt 2 – Tập hai (trình bày trên giấy ô li)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16431-5
  • Tác giả: Đặng Thị Hồng Thảo, Đinh Thị Thảo Vi, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Quang Vinh, Vũ Minh Tâm
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thị Ngọc Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in Bến Tre
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Luyện tập Tiếng Việt 2 – Tập hai (trình bày trên giấy ô li)

Về tác giả: Đặng Thị Hồng Thảo, Đinh Thị Thảo Vi, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Quang Vinh, Vũ Minh Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: