Luyện tập Toán 3 – Tập một (Trình bày trên giấy ô li)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện tập Toán 3 – Tập một (Trình bày trên giấy ô li)
  • Mã ISBN: 978-604-0-22028-8
  • Tác giả: Huỳnh Thị Kim Trang (chủ biên)- Nguyễn Kính Đức – Nguyễn Nghĩa Dũng – Khúc Thành Chính – Bùi Văn Ngà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thanh Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in và thương mại Khánh Hòa. Địa chỉ in Số 8 Lê Thánh Tôn – Phường Phước Tiến – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa. Cơ sở in: Số 8 Lê Thánh Tôn – Phường Phước Tiến – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Luyện tập Toán 3 – Tập một (Trình bày trên giấy ô li)

Về tác giả: Huỳnh Thị Kim Trang (chủ biên)- Nguyễn Kính Đức – Nguyễn Nghĩa Dũng – Khúc Thành Chính – Bùi Văn Ngà

Tìm mua sách nếu có bán: