Luyện tập Toán tiểu học Quyển 1-Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện tập Toán tiểu học Quyển 1-Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-54-5337-7
  • Tác giả: Đỗ Trung Hiệu-Vũ Mai Hương
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Lê Thị Trường An
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Minh Đức, số 10-C2-Hoàng Cầu-P.Ô Chợ Dừa-Q.Đống Đa-HN
  • Nơi in: XN in Nhà máy Z176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/10/2019

Thông tin về sách: Luyện tập Toán tiểu học Quyển 1-Tập 1

Về tác giả: Đỗ Trung Hiệu-Vũ Mai Hương

Tìm mua sách nếu có bán: