Luyện thi cấp tốc môn Vật Lí

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện thi cấp tốc môn Vật Lí
  • Mã ISBN: 978-604-62-2834-9
  • Tác giả: Nguyễn Thành Tương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thủy
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Luyện thi cấp tốc môn Vật Lí

Về tác giả: Nguyễn Thành Tương

Tìm mua sách nếu có bán: