Luyện từ và câu 5

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện từ và câu 5
  • Mã ISBN: 978-604-0-17522-9
  • Tác giả: Đặng Mạnh Thường
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lý
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Khuyến học phía Nam. Địa chỉ in 128/7/7 Trần Quốc Thảo,Phường 7, Q3, Tp Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Luyện từ và câu 5

Về tác giả: Đặng Mạnh Thường

Tìm mua sách nếu có bán: