Luyện từ và câu lớp 5

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện từ và câu lớp 5
  • Mã ISBN: 978-604-54-5129-8
  • Tác giả: Cao Hòa Bình-Nguyễn Thanh Lâm
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Đặng Minh Thúy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV TM&DV văn hóa Minh Long, P.501B, nhà H2-Văn Chương-Khâm Thiên-Đống Đa-Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In Công đoàn VN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Luyện từ và câu lớp 5

Về tác giả: Cao Hòa Bình-Nguyễn Thanh Lâm

Tìm mua sách nếu có bán: