Luyện viết 1, tập một. (thuộc bộ sách Cánh Diều)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện viết 1, tập một. (thuộc bộ sách Cánh Diều)
  • Mã ISBN: 978-604-9905-07-0
  • Tác giả: Hoàng Hòa Bình, Lê Hữu Tỉnh, Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hồ Thị Thúy Kiều; Nguyễn Thị Ngọc Như; Hoàng Thùy Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam, Tầng 1, Tòa nhà Green Park, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Công đoàn Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Luyện viết 1, tập một. (thuộc bộ sách Cánh Diều)

Về tác giả: Hoàng Hòa Bình, Lê Hữu Tỉnh, Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha

Tìm mua sách nếu có bán: