Luyện viết tiếng Anh. Trình bày trên giấy ôli – Dành cho học sinh lớp 3 – Tập Hai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện viết tiếng Anh. Trình bày trên giấy ôli – Dành cho học sinh lớp 3 – Tập Hai
  • Mã ISBN: 978-604-54-5802-0
  • Tác giả: Phạm Văn Công
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Phạm Hồng Bắc
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Dịch vụ văn hóa Khang Việt – Nhà sách Khang Việt, 71 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
  • Nơi in: in Như Bảo
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Luyện viết tiếng Anh. Trình bày trên giấy ôli – Dành cho học sinh lớp 3 – Tập Hai

Về tác giả: Phạm Văn Công

Tìm mua sách nếu có bán: