Luyện viết Tiếng Việt 3 tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luyện viết Tiếng Việt 3 tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9915-05-5
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Vân – Lê Thị Kim Oanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Bùi Thư Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách và Thiết bị Giáo dục Đông Đô – Số 23, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, Km 19, đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Luyện viết Tiếng Việt 3 tập 2

Về tác giả: Nguyễn Thị Thúy Vân – Lê Thị Kim Oanh

Tìm mua sách nếu có bán: