Lý lẽ của trái tim

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lý lẽ của trái tim
  • Mã ISBN: 978-604-9853-24-1
  • Tác giả: Cao Ngọc Thắng
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Vũ
  • Đối tác liên kết: Tác giả
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Lý lẽ của trái tim

Về tác giả: Cao Ngọc Thắng

Tìm mua sách nếu có bán: