Ma Vương kiến tạo: hầm ngục kiên cố nhất chính là thành phố hiện đại 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ma Vương kiến tạo: hầm ngục kiên cố nhất chính là thành phố hiện đại 6
  • Mã ISBN: 978-604-77-7710-5
  • Tác giả: Rui Tsukiyo (Tsukiyo Rui); Fumi (minh họa)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, Số 50, Đường 5, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/03/2020

Thông tin về sách: Ma Vương kiến tạo: hầm ngục kiên cố nhất chính là thành phố hiện đại 6

Về tác giả: Rui Tsukiyo (Tsukiyo Rui); Fumi (minh họa)

Tìm mua sách nếu có bán: