Mackillop – Truyện song ngữ thánh Mary thánh giá – The bilingual story of saint Mary of the cross

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mackillop – Truyện song ngữ thánh Mary thánh giá – The bilingual story of saint Mary of the cross
  • Mã ISBN: 978-604-61-6933-8
  • Tác giả: Dòng thánh Giuse Thánh Tâm
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hà
  • Đối tác liên kết: Bà Phan Thị Tú, Tòa Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh, 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903351335
  • Nơi in: Cty Tân Á Châu
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Mackillop – Truyện song ngữ thánh Mary thánh giá – The bilingual story of saint Mary of the cross

Về tác giả: Dòng thánh Giuse Thánh Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: