Marketing du kích truyền thông xã hội – 100+ vũ khí đỉnh cao tăng sức ảnh hưởng của bạn, tạo sức hút với khách hàng và tăng trưởng lợi nhuận không ngừng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Marketing du kích truyền thông xã hội – 100+ vũ khí đỉnh cao tăng sức ảnh hưởng của bạn, tạo sức hút với khách hàng và tăng trưởng lợi nhuận không ngừng
  • Mã ISBN: 978-604-9953-11-8
  • Tác giả: Jay Levinson
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách BIZBooks
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Marketing du kích truyền thông xã hội – 100+ vũ khí đỉnh cao tăng sức ảnh hưởng của bạn, tạo sức hút với khách hàng và tăng trưởng lợi nhuận không ngừng

Về tác giả: Jay Levinson

Tìm mua sách nếu có bán: