Marketing quốc tế – International marketing (Tái bản lần 6)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Marketing quốc tế – International marketing (Tái bản lần 6)
  • Mã ISBN: 978-604-922-839-1
  • Tác giả: Đinh Tiên Minh, Hoàng Thị Phương Thảo, Nguyễn Đông Phong (Chủ biên), Nguyễn Thanh Minh, Quách Thị Bửu Châu, Tô Bình Minh (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Sách Kinh tế – (279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Marketing quốc tế – International marketing (Tái bản lần 6)

Về tác giả: Đinh Tiên Minh, Hoàng Thị Phương Thảo, Nguyễn Đông Phong (Chủ biên), Nguyễn Thanh Minh, Quách Thị Bửu Châu, Tô Bình Minh (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

Tìm mua sách nếu có bán: